A fun-filled and exciting picture book for kids and young readers, with 35+ beautiful illustrations; Now with three reusable activity sheets, marker pen and two coloring sheets completely FREE.

Showing all 4 results

 • Nora and friends meet a flying snake - നോറയും ചങ്ങാതിമാരും പറക്കുന്ന പാമ്പും

  നോറയും ചങ്ങാതിമാരും പറക്കുന്ന പാമ്പും

  “നോറയും ടിക്കിയും ഹപ്ത എന്ന മൂങ്ങയോടൊപ്പം ഒരു ടൂറിൽ ആയിരുന്നു. വഴിയിൽ അവർ ഒരു ‘പറക്കുന്ന’ പാമ്പിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ തലകീഴായി മറിയുന്നു.”

  not rated
 • Nora and friends meet the Grumpy Hippo - നോറയും ചങ്ങാതിമാരും കുറുമ്പൻ ഹിപ്പോയും

  നോറയും ചങ്ങാതിമാരും കുറുമ്പൻ ഹിപ്പോയും

  “കുഞ്ഞൻ നോറയും ടിക്കിയും മനോഹരമായ ഒരു നദിക്ക് സമീപം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന വരൾച്ചയെ നേരിടാനായി പൈനി എന്ന മുള്ളൻപന്നി അവരുടെ കൂടെ കൂടി. എന്നാൽ ഒരു കുറുമ്പൻ ഹിപ്പോ അവരുടെ പദ്ധതികൾ ആകെ അവതാളത്തിലാക്കി.”

  not rated
 • nora and friends meet a flying snake

  Nora & friends meet a flying Snake

  Storyline: “Nora and Tikki were on a flying expedition with their teacher, Haptha – the owl. On the way, they meet a ‘flying’ snake and matters turn upside down from there. “

  not rated
 • nora and friends meet the grumpy hippo

  Nora and friends meet the Grumpy Hippo

  Storyline: “Nora – the baby meerkat and Tikki – the mouse, lives happily near a beautiful river. Piny – the porcupine also joins with them to prepare for the summer, but Grumpy – the naughty hippo mess up their plans.”

  not rated