മലേഷ്യൻ ഗോൾഡൻ ക്രോസ്ബാക്ക് ഗോൾഡ് ഹെൽമെറ്റ് അരോവാന ഡിസ്കസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വേറിയത്തിലേക്ക് – YouTube Video

ഡിയർ ഫ്രണ്ട്‌സ് , എന്റെ ഡിസ്കസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വേറിയത്തിലേക്ക് പുതിയ ഗോൾഡൻ ക്രോസ്ബാക്ക് ഗോൾഡ് ഹെൽമെറ്റ് പ്രീമിയം അരോവാനയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതാ . മലേഷ്യൻ ഗോൾഡൻ ഏഷ്യൻ അരോവാനയുടെ പ്രീമിയം വേരിയന്റാണ്. ഏകദേശം 6-8 മാസം പ്രായവും 10 ഇഞ്ച് നീളവും വരും .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *